Welkom bij het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten werkzaam in de openbare farmacie: KAOF

Ben je apothekersassistent? Dan kun je je via deze website inschrijven en registreren, of bijvoorbeeld bekijken voor welke nascholing of deskundigheidsbevorderende activiteiten je punten kunt krijgen.

Aantal kwaliteitsgeregistreerdenAantal kwaliteitsgeregistreerden

van het totale aantal apothekersassistenten

59%
100%
  • Kwaliteitsgeregistreerd: 9464